Witajcie w naszym przedszkolu!

Dyżur wakacyjny 2024

Drodzy Rodzice,

przedstawiamy harmonogram dyżurów wakacyjnych w tym roku:

  1. Przedszkole „Żabka” 01.07.2024 r. – 26.07.2024 r.
  2. Przedszkole „Leśna Kraina” 29.07.2024 r. – 23.08.2024 r.
  3. Przedszkole „Promyk” 29.07.2024 r. – 23.08.2024 r.

Oprócz dyżuru w Przedszkolu macierzystym, dziecko ma możliwość skorzystać z dodatkowych 4 tygodni dyżuru w innej placówce.

Termin składania wniosków od 6 do 17 maja 2023. Przypominamy, że w przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż możliwości placówki decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszeniach jest zapisywana data i godzina złożenia wniosku.

Jeżeli zapisują Państwo dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełniają Państwo wniosek do każdej placówki osobno. Składanie wszystkich wypełnionych wniosków odbywa się w Przedszkolu macierzystym – czyli w Państwa przypadku u nas.

Poniżej załączamy Zarządzenie Wójta w sprawie Dyżuru Wakacyjnego 2024 oraz wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE DYŻURU WAKACYJNEGO 2024

Dodaj komentarz