Witajcie w naszym przedszkolu!

Dyżur wakacyjny 2023

Drodzy Rodzice,

przedstawiamy harmonogram dyżurów wakacyjnych w tym roku:

  1. Przedszkole „Leśna Kraina” 03.07.2023 r. – 28.07.2023 r.
  2. Przedszkole „Promyk” 03.07.2023 r. – 28.07.2023 r.
  3. Przedszkole „Żabka” 31.07.2023 r. – 25.08.2023 r.

Oprócz dyżuru w Przedszkolu macierzystym, dziecko ma możliwość skorzystać z dodatkowych 3 tygodni dyżuru w innej placówce.

Termin składania wniosków od 8 do 19 maja 2023. Przypominamy, że w przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż możliwości placówki decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszeniach jest zapisywana data i godzina złożenia wniosku.

Jeżeli zapisują Państwo dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełniają Państwo wniosek do każdej placówki osobno. Składanie wszystkich wypełnionych wniosków odbywa się w Przedszkolu macierzystym – czyli w Państwa przypadku u nas.

Poniżej załączamy Zarządzenie Wójta w sprawie Dyżuru Wakacyjnego 2023 oraz wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. 

Dodaj komentarz