Zajęcia Online

Drodzy Rodzice,

Ze względu na zaistniałą sytuację (odwołanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolu do 10.04.2020 roku) od dnia 25 marca rozpoczynają się w naszej placówce zajęcia  zdalne zgodne z przepisami MEN.

Zachęcamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w zabawach i ćwiczeniach edukacyjnych zgodnych z realizowanymi tematami kompleksowymi. Z uwagi na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym bardzo ważne jest utrzymanie ciągłości procesu dydaktyczno – wychowawczego.

W zakładce “nauka online” zostały przygotowane materiały i formy do pracy z dziećmi w domu, które będą na bieżąco aktualizowane.

Materiały dla dzieci 3 – 5 letnich są do zrealizowania w miarę możliwości i chęci zarówno rodziców jak i dzieci.

Grupy „0”, czyli Odkrywcy i Zuchy objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym mają obowiązek zrealizowania zamieszczonych materiałów i zadań zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

Życzymy wszystkim Rodzicom i Przedszkolakom dużo zdrowia, cierpliwości i spokoju.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne „  Żabki”

Możliwość komentowania jest wyłączona.