Warunki zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

W dniach 06.05 – 24.05. 2019 roku należy składać wnioski i oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego obojga rodziców w placówce macierzystej tzn. jeśli rodzic chce zapisać dziecko do trzech placówek na okres wakacji to składa odpowiednio trzy wypełnione wnioski  z zaznaczeniem przedszkola i terminu  – w Przedszkolu Żabka

Do 14.06.2019 roku rodzice po otrzymaniu rachunków uiszczają opłatę na konto przedszkola. Na opłatę składa się koszt wyżywienia oraz godziny dodatkowo płatne. Rodzice dzieci 6letnich płacą tylko za wyżywienie. OPŁATY NIE BĘDĄ ZWRACANE ZA NIEOBECNOŚCI DZIECI.

wniosek dyżur wakacyjny (1)

upoważnienie dyżur wakacyjny (1)

Możliwość komentowania jest wyłączona.