Uwaga!

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola (urodzonych w latach 2015, 2014, 2013) zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego w naszej placówce zobowiązani są w dniach  od 1 marca do 8 marca złożyć pisemną deklarację o zamiarze kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Wzór deklaracji dostępny jest u nauczyciela w grupie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.