Dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice,

informujemy, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu Żabka będzie odbywać się zgodnie z zarządzeniem nr 10/2020 Wójta Żabia Wola z dnia 04.02.2020 roku.

Zgodnie z zarządzeniem dyżury odbywać się będą w wyznaczonych terminach w poniższych przedszkolach publicznych Gminy Żabia Wola :

  1. Przedszkole Promyk, ul. Długa 12, Ojrzanów – Towarzystwo, 96-321 Żabia Wola                       06.VII.2020 r. – 17.VII.2020 r.
  1. Przedszkole „Żabka” , ul. Warszawska 9, Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola                                   20.VII.2020 r. – 31.VII.2020 r.
  1. Przedszkole „Leśna Kraina”, ul. Leśna 2, Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola                                    03.VIII.2020 r. – 14.VIII.2020 r

HARMONOGRAM TERMINÓW:

  • 25.05 –  05.06 – składanie wniosków w przedszkolu macierzystym drogą elektroniczną na adres kontakt@przedszkolezabka.pl ,  zaś wszelkie informacje pod numerem telefonu przedszkola
  • 10.06 – sporządzenie listy zgłoszonych dzieci
  • 15.06 – przekazanie rachunków za opiekę wakacyjną 
  • do 19.06 – opłata za dyżur wakacyjny

Druki do pobrania:

zasady organizacji dyżurów wakacyjnych

wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu od 6 maja

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w porozumieniu z organem prowadzącym, od 6 maja w przedszkolu zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci, rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.

Rodzice, którzy są w bardzo trudnej sytuacji i muszą skorzystać z pomocy opiekuńczej przedszkola od dnia 6 maja proszeni są o:
  • złożenie pisemnej deklaracji w terminie do 5 maja
  • złożenie pisemnych oświadczeń i zgód obowiązujących podczas dyżuru opiekuńczego
  • zapoznanie się z regulaminem pobytu dziecka podczas dyżuru w okresie epidemicznym 
Wypełnione, podpisane, zeskanowane dokumenty ( deklaracja zapisu oraz oświadczenia ) należy przesłać na adres mailowy przedszkola kontakt@przedszkolezabka.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji opieki dla zapisanych dzieci  dostępne pod numerem telefonu 691 472 353  oraz w wejściu do przedszkola. 
 
Załączniki do pobrania: 
 
 

Organizacja dyżuru opiekuńczego

Szanowni Rodzice,

Bardzo prosimy o zgłaszanie  (mailowo lub telefonicznie ) osób, które od 06.05 będą potrzebowały  skorzystać z dyżuru opiekuńczego w naszej placówce. Z opieki będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Przyjęcia odbywać się będą na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia / załącznik do wglądu/.  Prosimy o podanie godzin pobytu dziecka. Zasady uczęszczania dzieci na dyżur opiekuńczy będą zawarte również w regulaminie.

Wytyczne_GIS_i_MZ

 

 

Rekrutacja – lista dzieci przyjętych

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji, komisja rekrutacyjna przedszkola Żabka po weryfikacji wszystkich potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola, ustaliła zdalnie listę dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021.
 
 
Dodatkowo informujemy, że wszelkie aktualności dotyczące organizacji pracy przedszkola w przyszłym roku szkolnym będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej przedszkola oraz przekazywane rodzicom telefonicznie.